Informace

Nejprodávanější produkty

Výrobci

Připojení na PCO

V roce 2004 jsme navázali obchodní spolupráci s bezpečnostní agenturou SV-AGENCY s.r.o., která byla odkoupena společností Jablotron a.s. a my jsme navázali novou spolupráci s touto společností. Stali jsme se autorizovaným partnerem a nabízíme jejich kvalitní produkty.

Naše spolupráce se společností Jablotron a.s.probíha na oboustranné profesionální úrovni.

S výrobky Jablotronu, nabízíme i montáž a střežení objektu na 3 měsíce zdarma.

Proč PCO

Připojení elektronického zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany výrazně zvyšuje úroveň ostrahy majetku. Objekt, který je připojen na PCO, je pod nepřetržitým dohledem operátora a elektronický zabezpečovací systém operátorovi PCO umožňuje sledovat technologické stavy v připojeném objektu a především umožňuje identifikovat, kdy a kudy vnikl do objektu pachatel a ihned organizovat bezpečnostní zásah. Při poplachu v objektu vysílá operátor PCO zásahovou skupinu ke kontrole objektu a zjištění příčiny poplachu a také může být o vzniklé situaci informován majitel objektu. Přesný postup při bezpečnostním zásahu a způsob kontroly objektu je stanoven smlouvou s majitelem objektu. V případě, že je zjištěna závada některé části systému EZS, informuje operátor PCO kontaktní osobu nebo instalační firmu. V případě narušení objektu přivolá operátor PCO policii a zásahová skupina zajišťuje objekt tak, aby došlo k minimálním škodám na majetku.

image002.gif

Proč připojit objekt na Jablotron PCO v celé ČR

Využitím datového kanálu sítí GSM získáváme možnost připojení objektu v celé ČR při shodných nákladech na přenos dat. Zařízení používané v objektu i na straně dispečinku PCO musí zajistit záložní způsob přenosu dat při krátkodobém výpadku GPRS u mobilních operátorů. Při zarušení sítě GSM nebo při úplném výpadku sítě operátor PCO tento stav ihned rozpozná a okamžitě reaguje. Pro bezpečný přenos dat na dispečink PCO je důležité správné nastavení intervalu kontroly spojení mezi EZS a PCO. Četnost kódování a délka intervalu spojení mají rozhodující vliv na cenu za přenos dat z objektu na PCO (pouze desítky korun nikoliv stovky). Výhodou řešení používaného naší společností je variabilita kvalitativních parametrů přenosu, která umožní reagovat na rizikovost každého objektu a na finanční možnosti zákazníka. Nabízíme našim zákazníkům jednotné ceny služeb PCO, kvalitní a prověřované subdodavatele pro realizaci zásahu na objektu a případných dalších bezpečnostních opatření.